KARTA DUŻEJ RODZINY SPRAWDŹ SZCZEGÓŁYULGOWE PONIEDZIAŁKI SPRAWDŹ SZCZEGÓŁYKINO Z RODZINĄ SPRAWDŹ SZCZEGÓŁYOFERTA DLA FIRM SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
 

Nagroda Publiczności

9. Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży KinoJazda

Nowy Sącz, 30 września - 4 października 2019

ZŁOTA STONOGA

 

REGULAMIN NAGRODY PUBLICZNOŚCI

Najlepszy film wybiorą oraz Nagrodę Publicznościstatuetkę ZŁOTEJ STONOGI przyznają widzowie 9. Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży KinoJazda. W konkursie na Nagrodę Publiczności biorą udział wszystkie filmy prezentowane w konkursie festiwalu. Każdy widz może głosować i zostać jurorem festiwalu wystarczy prawidłowo wypełnić kartę konkursową.

Dla głosujących mamy również nagrody niespodzianki!

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.Organizowany konkurs ma na celu wyłonienie filmu, który zdobędzie Nagrodę Publiczności 9. Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży KinoJazda.

2.Organizatorem  konkursu jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ z siedzibą przy ul. Długosza 3 w Nowym Sączu.

ZASADY KOKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi poprawnie wypełnić wszystkie pola na karcie otrzymanej przed projekcją konkursową oraz podać swoją ocenę danej projekcji.

2. Na karcie przy każdym tytule filmowym znajduje się skala 1–5, gdzie liczba 5 jest najwyższą oceną. Jeśli projekcja zawierała więcej niż jeden film, należy wpisać przy każdym tytule cyfry od 1 do 5 oceniają każdy z filmów osobno.

3. Po wyjściu z sali wypełniony kupon z wybraną na skali oceną  należy wrzucić do urny znajdującej się w holu kina SOKÓŁ oznaczonej napisem Nagroda Publiczności 9. Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży KinoJazda.

4. Uczestnik konkursu może oddać tylko jeden głos na każdy film konkursowy,  który obejrzy w ramach

5. Festiwalu Filmów dla Dzieci i  Młodzieży KinoJazda w dniach 30 wrzesnia - 4 października 2019 w kinie SOKÓŁ.

6. Na podstawie wszystkich oddanych kart zostanie obliczona średnia ocena dla poszczególnych filmów. Nagroda Publiczności – statuetka ZŁOTEJ STONOGI przypada filmowi z najwyższa ocena średnią

7. Punktacje końcową oblicza dwuosobowa komisja wyznaczona przez Organizatora.

NAGRODY 

8. Wyniki konkursu (Nagroda Publiczności) zostaną ogłoszone podczas uroczystego zakończenia  8. Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży KinoJazda w dniu 4 października  2019 w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ (ul. Długosza 3, Nowy Sącz). 

9. Spośród Uczestników biorących udział w głosowaniu wyłonione zostaną trzy osoby, których  kupony zostaną wylosowane przez Organizatora z urny podczas zakończenia festiwalu.Osoby te otrzymają nagrody specjalne dla aktywnego widza.

10. Uczestnicy Konkursu – zwycięzcy konkursowych nagród – zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród  telefonicznie.

11. W przypadku nieodebrania nagrody we wskazanym terminie zwycięzca traci prawo do nagrody.

12. Aby odebrać nagrodę wyłoniona osoba musi zgłosić się po nią osobiście do siedziby Organizatora