KARTA DUŻEJ RODZINY SPRAWDŹ SZCZEGÓŁYULGOWE PONIEDZIAŁKI SPRAWDŹ SZCZEGÓŁYKINO Z RODZINĄ SPRAWDŹ SZCZEGÓŁYOFERTA DLA FIRM SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
 

Regulamin Festiwalu

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.7. Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży  KinoJazda odbywa się w dniach 30  września  - 4 października 2019 roku Nowym Sączu.

2. Celem Festiwalu jest popularyzacja sztuki filmowej wśród młodych widzów oraz poszerzanie ich wiedzy o świecie za jej pośrednictwem.

ORGANIZACJA 

3.Organizatorem Festiwalu jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ (ul. Długosza 3, Nowy  Sącz).

4.Czas trwania Festiwalu ustala i określa Organizator.

PROGRAM

1.Na program Festiwalu składają się następujące sekcje:

a) konkurs filmów pełnometrażowych  (fabularne filmy aktorskie i animowane)

b) konkurs filmów krótkometrażowych (fabularne filmy aktorskie i animowane)

c) pokazy specjalne - pozakonkursowe prezentacje filmów dla dzieci i młodzieży

d) spotkania twórców z publicznością

e) imprezy towarzyszące (warsztaty filmowe, plastyczne)

6.O doborze filmów uczestniczących w konkursie decyduje Organizator.

7.Konkurs Festiwalu służy przedstawieniu, promocji oraz ocenie ciekawych, wartościowych filmów wybranych z uwagi na ich walory artystyczne i edukacyjny charakter.

6.Filmy konkursowe oceniane są przez Jury i Publiczność Festiwalu

JURY

8.Jury Festiwalu składa się z 7 osób w wieku od 10 do 16 lat.

9.Jury Festiwalu wyłania Przewodniczącego ze swojego składu.

10.Werdykty Jury ogłaszane są protokołem w trakcie uroczystego zakończenia Festiwalu.

NAGRODY

11.ZŁOTE KADRY – statuetka dla najlepszego  filmu pełnometrażowego przyznawana przez Jury Festiwalu.

12.ZŁOTE KADRY – statuetka dla najlepszego filmu krótkometrażowego przyznawana  przez Jury Festiwalu.

13.ZŁOTA STONOGA – statuetka dla najlepszego filmu przyznawana przez Publiczność Festiwalu.

14.WYRÓŻNIENIA – przyznawane przez Jury Festiwalu dla filmów pełnometrażowych i krótkometrażowych

GOŚCIE

11.Organizatorzy zapraszają na Festiwal wybitnych twórców, których filmy prezentowane są podczas pozakonkursowych pokazów specjalnych.